Begaafd?


Iemand met een hoog iq blinkt eigenlijk, vooral op mentaal gebied, overal in uit. Een iq van 120-130 of 130+ geeft aan dat degene begaafd is en zal dus uitblinken op school, werk en op creatief gebied. Niettemin gaat het echter niet met iedereen goed die(hoog)begaafd is. Er zijn onderzoeken geweest waarvan in gezegd wordt dat deze mensen vaak psychisch in de knel zitten. Ook en dan vooral bij kinderen bestaat de kans dat het niet wordt onderkent en dit kan nogal wat problemen veroorzaken. Ook weet de helft niet eens dat degene in kwestie hoogbegaafd is en zal dus niet onderkent worden wat ook weer problemen met zich meebrengt. Denk maar aan onderpresteren (vooral bij kinderen om niet op te vallen) en niet onder een “baas” kunnen werken omdat ze het toch altijd beter weten. Op de werkvloer is er dan soms geen houden meer aan, terwijl als je het weet er rekening mee kan houden dat alles makkelijker en sneller gaat. Het is dus belangrijk om te weten waarin men zich bevindt op intellectueel vlak. Overigens is een iq van boven de 150 zeldzaam en eenzaam, wat ook weer een probleem kan worden. Maar er zijn natuurlijk ook vele voordelen aan, want je kunt alles bereiken wat je wilt en hoeft weinig te doen om iets te bereiken op leervlak en intellectueel vlak.