IQ scores

 Zoals u ziet is de kans dat u in de range 90-110 het grootst is. Boven 130(=hoogbegaafd) komt ongeveer onder 2% van de bevolking voor. Het leren en verwerken van informatie gaat je dan makkelijk af. Het hoogst haalbaar iq bestaat eigenlijk niet, maar er zijn mensen die boven de 200 scoorde op jonge leeftijd. Op volwassen leeftijd heeft bv. Leonardo Da Vinci 220 gehad, wat bijna nooit voorkomt. (=iets minder dan 1 op 200 miljard mensen). Onder de 70 komt ook bijna nooit voor, behalve bij verstandelijke en psychische problemen.